Cennik


Ilość dokumentów w miesiącu na 
podstawie kolejnych zapisów księdze

CENY SĄ PODANE W KWOCIE NETTO, DO CEN DOLICZA SIĘ PODATEK VAT 23%

 

 

Księgi handlowe

do 40

41-80

81-100

101-120

121-200

201-250

każdy następny

 

Cena netto

450 zł

650 zł

800 zł

1000zł

1200 zł

1400 zł

4.00 zł

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

bez prowadzenia ewidencji VAT

Do 15

16-25

26-36

37-60

61-80

81-100

Każdy następny

 

100 zł

120 zł

140 zł

180 zł

200 zł

250 zł

2,50 zł

 

Cena netto

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

z ewidencją VAT (Vatowiec)

do 15

16-25

26-36

37-60

61-80

81-100

każdy następny

 

Cena netto

130 zł

150 zł

170 zł

210 zł

260 zł

350 zł

2.50 zł

 

Ewidencje ryczałtowe

Bez ewidencji VAT (nie Vatowiec)

80 zł

100 zł

110 zł

120 zł

130 zł

140 zł

1.00 zł

 

Ewidencje ryczałtowe z ewidencją VAT (Vatowiec)

100

130

140

150

170

200

2,00 zł

 
 

Ilość osób pracowników/zleceniobiorców od których pobrano podatek/składki w danym miesiącu

 

Płace i ZUS

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

każda następna

osoba plus

 

Cena netto

20 zł

40 zł

60 zł

80 zł

100 zł

120 zł

20.00 zł