Cennik

Księgi Handlowe dla spółek z o.o. – Pełna Księgowość wraz z VAT i JPK

Do 10 dokumentów

250,00 zł

do 40 dokumentów

450,00 zł

do 80 dokumentów

650,00 zł

do 100 dokumentów

800,00 zł

do 120 dokumentów

1000,00 zł

do 200 dokumentów

1200,00 zł

do 250 dokumentów

1400,00 zł

Po wyżej 250

1400,00 zł Plus 4 zł za każdy dokument

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów wraz z VAT i JPK

Do 15 dokumentów

130,00 zł

Do 25 dokumentów

150,00 zł

Do 36 dokumentów

170,00 zł

Do 60 dokumentów

210,00 zł

Do 80 dokumentów

260,00 zł

DO 100 dokumentów

350,00 zł

Powyżej 101 dokumentów

350,00 zł plus 2,50 zł za każdy następny

Kadry, Płace

Umowa o pracę – ZUS, kadry i płace

35,00 zł/pracownik

Umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)

20,00 zł/pracownik

Pozostałe usługi

Rodzaj usługi

 

Roczne sprawozdanie finansowe Sp. z o.o.

700,00 zł

Sporządzanie deklaracji pcc

25,00 zł/szt.

Opracowanie Zakładowego Planu Kont

od 500,00 zł

Opracowanie Polityki Rachunkowości

od 500,00 zł

Roczne deklaracje PIT-11

25,00 zł/osoba

Sprawozdania GUS

od 20,00 zł

Sprawozdanie opłata paliwowa

50,00 zł

Konsultacje księgowe 3 godziny w miesiącu

w cenie usługi księgowej

Konsultacje księgowe rozpoczęta 4 godzina w miesiącu

100 zł/h

Cennik w kwocie netto, do ceny dolicza się podatek 23%

Formularz wyceny usług księgowych

Np. Sprzedaż / Usługi / Produkcja / Import / Gastronomia. Krótki opis przedmiotu działalności
W celu wyliczenia cen usług, proszę o podanie przybliżonej liczby dokumentów księgowych