Cennik

 

Księgi Handlowe dla spółek z o.o. – Pełna Księgowość wraz z VAT i JPK

Do 10 dokumentów

400,00 zł

do 30 dokumentów

750,00 zł

do 80 dokumentów

1300,00 zł

do 100 dokumentów

1600,00 zł

do 120 dokumentów

1800,00 zł

do 150 dokumentów

2500,00 zł

do 200 dokumentów

3500,00 zł

Po wyżej 200

3500,00 zł Plus 650 zł za każde rozpoczęte 50 dokumentów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów wraz z VAT i JPK

Do 15 dokumentów

199,00 zł

Do 25 dokumentów

249,00 zł

Do 36 dokumentów

349,00 zł

Do 60 dokumentów

499,00 zł

Do 80 dokumentów

699,00 zł

DO 100 dokumentów

899,00 zł

Powyżej 101 dokumentów

899,00 zł plus 3,00 zł za każdy następny

Kadry, Płace

Umowa o pracę – ZUS, kadry i płace

50,00 zł/pracownik

Umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)

25,00 zł/pracownik

Pozostałe usługi

Rodzaj usługi

 

Roczne sprawozdanie finansowe Sp. z o.o.

od 600,00 zł

Sporządzanie deklaracji pcc

25,00 zł/szt.

Opracowanie Zakładowego Planu Kont

od 500,00 zł

Opracowanie Polityki Rachunkowości

od 500,00 zł

Roczne deklaracje PIT-11,PIT-8AR,

25,00 zł/osoba

Sprawozdania GUS

od 20,00 zł

Sprawozdanie opłata paliwowa

50,00 zł

Konsultacje księgowe: 2 godziny w miesiącu

w cenie usługi księgowej

Konsultacje księgowe: rozpoczęta 3 godzina w miesiącu. Do czasu konsultacji księgowej, wlicza się czas potrzebny na opracowanie danego zagadnienia.

100 zł/h

Cennik w kwocie netto, do ceny dolicza się podatek 23%

Formularz wyceny usług księgowych

Np. Sprzedaż / Usługi / Produkcja / Import / Gastronomia. Krótki opis przedmiotu działalności
W celu wyliczenia cen usług, proszę o podanie przybliżonej liczby dokumentów księgowych