Obsługa prawna

Oprócz dobrej księgowości, każda firma potrzebuje dobrej opieki prawnej, którą również zapewniamy:

Opracowanie i sprawdzanie umów
Przygotowanie i ocena wniosków kredytowych
Rozwiązania umowne (pożyczki, nietypowe umowy o pracę, przeniesienia odpowiedzialności)
Transakcje między podmiotami powiązanymiobsługa prawna przedsiębiorstw

Pomagamy nowym firmom:

Pomoc w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowe
Zakładanie i zmiany – w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych
Postępowania likwidacyjne i upadłościowe
Połączenia spółek, nietypowe aporty

Koszt jednej roboczogodziny to 100,00zł netto, przy większej ilości godzin lub abonamencie miesięcznym, ceny do uzgodnienia.