Kadry i Płace

Zakres obsługi płacowej

– Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględnieniem regulaminu.

– Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędów Skarbowych, ZUS.

– Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników.

Biuro rachunkowe w Wapienicy
Kadry i płace

– Przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników.

– Wystawianie zaświadczeń osiągniętych dochodach.

– Sporządzanie raportów analiz dotyczących wynagrodzeń.

– Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (pit-11).

– Informowanie klienta o zmianach przepisów prawa pracy i ZUS.

W przypadku firm jednoosobowych, rozliczenie właściciela nie podlega opłatom. Więcej szczegółów w cenniku.