Kadry i Płace

Zakres obsługi płacowej

–                     Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględnieniem regulaminu.

–                     Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędów Skarbowych, ZUS.

–                     Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników.

Biuro rachunkowe w Wapienicy
Kadry i płace

–                     Przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników.

–                     Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.

–                     Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

–                     Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (pit-11).

–                     Informowanie klienta o zmianach przepisów prawa pracy i ZUS.

W przypadku firm jednoosobowych, rozliczenie właściciela nie podlega opłatom. Więcej szczegółów w cenniku.